Retro PC
2018. február 26. /

Az Átrium Galéria december elején megnyílt tárlata az 1970-es évek sokszorosított technikával készült, kritikai realista képzőművészeti alkotásaiból nyújt válogatást Alföldi Róbert gyűj­te­mé­nyé­ből. Magyarországon egy talán kevésbé ismert korszak képeit mutatja meg a kiállítás – az alkotók

(Ulrich Baehr, Klaus Böttger, Peter Sorge, Hans-Jürgen Diehl és mások) egy galériában dolgoztak, hasonló elvek mentén, óriási tech­ni­kai és mesterségbeli tudást mozgósítva. Az anyag nem szim­bó­lu­mok­ban, nem metaforákban, hanem szenvedéllyel, mindenféle mel­lé­be­szé­lés nélkül, problémaorientáltan foglalkozik a múlttal, a hetvenes évekbeli nyugatnémet társadalom gondjaival. Ez a fajta nem szorongó, nem mismásoló alkotói attitűd ma „punkként”, „lázadásként” ér­tel­mez­he­tő. Nem romantikus nosztalgiával mesél a hatvanas, hetvenes évekről, hanem kegyetlen valóságvizsgálatot tart. A művészetben is és a német társadalomban is. Ezek a művek Alföldi Róbert szerint megmutatják, hogy igenis működik az önvizsgálat. Talán nekünk sem ártana…

Átrium
01. 31-ig