Búcsú a tavasztól
2018. augusztus 27. /

Az 1968-as év nagy reményekkel indult a közép- és kelet-európai országokban: egy pillanatra úgy tűnt, hogy a szigorú ideológiát felváltja a politikai pragmatizmus. Megjelentek a fogyasztói kultúra és a privát szektor elemei; lazult vagy teljesen megszűnt a cenzúra. A nyugati

tüntetéshullám is elérte a régiót, és az ellenkultúra Csehszlovákiában, Lengyelországban, Jugoszláviában és Magyarországon is éreztette hatását. A nyugati fiatalokhoz hasonlóan a vasfüggöny mögötti ifjúság is ki akarta javítani az előző generáció hibáit, meg akarta találni a saját hangját, az önkifejezés le­he­tő­sé­geit. A Búcsú a tavasztól című kiállítás egy fiktív ifjúsági magazin formájában ezt a diák­tün­te­té­sek­kel, happeningekkel, valamint más ifjúsági és ellenkulturális ese­mé­nyek­kel teli, virágzó és re­mény­tel­jes időszakot mutatja be, amely­­nek a Varsói Szerződés csa­pa­tai­nak csehszlovákiai bevonulása vetett véget.

Centrális Galéria
09. 16-ig