Határviták
2018. december 27. /

Közel 30 térképen, korabeli plakátokon, képeslapokon és fényképeken elevenednek meg az I. vi­lág­há­bo­rú határvitái az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) Térképtárában. A kamara-kiál­lí­táson bemutatott, 1909 és 1919 között készült térképek különlegessége, hogy az átmeneti, a végleges
[kep3]
határok kialakítását megelőző állapotokat mutatják meg. Azért is érdekesek, mert több térképszerkesztő részt vett a háborút lezáró későbbi béketárgyaláson is. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság határait is kar­tográ­fus segítségével alakították ki, de a tárlaton olyan térkép is megtekinthető, amely az önálló Lengyelországot ábrázolja 1916-ban, holott az ekkor még nem volt egységes ország. Az első világégés térképeiről szóló kiállítás párhuzamosan szemlélteti a különböző álláspontokat, a konfliktusban álló te­rü­leteket pedig egymás mellett igyekszik bemutatni.

OSzK, Térképtár
2019. 04. 27-ig