Alexander Gyenes – Boltozat
2020. január 06. /

Alexander Gyenes Amerikában élő magyar származású biokémikus, képzőművész. A mű­csar­nokbeli kiállítás elsősorban a csillagászati kutatás területeiről kiinduló szeriális projektjeit mutatja be.
A kiállítás egyik kulcsfigurája a kora 20. századbeli jezsuita csil­la­gász, Fényi Gyula. Az asztronómus aprólékos rajzok segítségével a napkitörések törvényszerűségeit próbálta feltérképezni. Ahogy Gyenes vall róla: „Fényi személyisége igen megkapó: vallásos odaadás jel­lem­zi, egyszerre telve a katolikus miszticizmussal és a felfedezésre nyi­tott természettudós kíváncsiságával.” Ugyanilyen kettősség érhető tetten Alexander Gyenes alkotói attitűdjében és munkáiban: a tu­do­má­nyos megközelítés igényével, gondosságával és analitikus mód­sze­rei­vel igyekszik bemutatni az égi rend és harmónia emberi ésszel alig felfogható törvényeit, és rámutat ezen vállalkozás lehetőségeire (vagy éppen lehetetlenségére).

Műcsarnok #Box
2019. 12. 14. – 2020. 02. 09.