Barkók földjén
2020. január 21. /

Az Ózd térségében élők egyik igen komoly, ám alig felfedezett kulturális értéke a barkóság öröksége. A hétköznapi emberek zöme még csak nem is hallott róluk, és sokáig valahogy a szakma is mostohán kezelte: még a Néprajzi Múzeumban is

csupán 7 db tárgyi emléket őriznek a barkóktól, akik egykor a gömöri, kishonti, nógrádi és borsodi térség zárvány palócközössége voltak. Különleges motívumvilágukat a helyi vaskohászat írta felül, viszonylag hamar elpolgáriasodtak, és szokásaikból is korán „kivetkőztek”.
A kiállítás a szocialista iparosítás miatt szinte teljesen elveszett Ózd környéki barkók népi motívumait, a szőttes-, hímzés-, viselet­kul­tú­rá­ját, többek között a már elfeledett „barkó rózsát” mutatja be, melyeket az úgynevezett Barkómentő projekt során tártak fel újra többek között a Hagyományok Háza munkatársai. A szakemberek Művésztanya cím­szó­val tanfolyamokon és előadásokon igyekeztek újratanítani a he­lyie­ket egykor volt barkóságukra, a szekrény mélyén megbúvó csodák készí­tés­mód­jára, melyek az eredeti alkotások mellett szintúgy meg­te­kinthetők a tárlaton.

Magyar Népi Iparművészeti Múzeum / Hagyományok Háza
01. 25-ig