Lelkendezések és siránkozások
2020. március 16. /

Eszik Alajos grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem nyugalmazott docense vá­logatott anyaggal mutatkozik be a Pesti Vigadó földszinti és alagsori termeiben. Az 1953-ban született művész Lelkendezések és siránkozások címmel áttekintést ad munkásságáról.

Hiszen a teremtett világon csak lelkendezni, azon pedig, hogy mit mű­ve­lünk ezzel a világgal és ebben a világban, nos, azon csak siránkozni le­het.
Eszik Alajos azok közé a művészek közé tartozik, akik az em­beráb­rázolás legmagasabb szintjéig eljutva nem távolodtak el a figuratív ábrázolástól, hanem sajátos stílusával elmélyítve korunkat jellemző karaktereket teremt. Egyszerű jelenetek által, szinte alig jelzett háttér előtt dinamikus, de mozgásukban kimerevített figurák jellemző pózai által emblematikus tömörséggel ábrázolja világunkat. Típusokat teremt, de mint szereplők a testbeszéden túl jelképes cselekedetekkel arti­ku­lálják érzéseiket, világban létüket. Szimbolikus figuráit sohasem vonja elvont burokba, lendületes rajzi stílusa által a testiség cselekvő dina­miz­musát megtartja.
A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának szervezésében megvalósuló tárlat kurátora Sturcz János művészettörténész, a köztestület levelező tagja.

Pesti Vigadó
V., Vigadó tér 2.
03. 22-ig