„Lészen ágyú!”
2022. július 15. /

A Várkapitányság támogatásával két, egymással összefüggő kiállítás látogatható a Budavári Palotanegyedben, melyek az 1848-49-es szabadságharc ereklyéit mutatják be június 12-ig. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján az ágyúöntő hősre,

Háromszék legendás alakjára emlékezik a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum gyűjteménye. A „Lészen ágyú!” – Gábor Áron és a székely hősiesség című tárlat a Nemzeti Hauszmann Program ke­re­té­ben újjáépített Főőrségben kapott helyett. Az egyetlen megmaradt Gábor Áron-féle ágyú mellett honvéd katonatisztek fegyverei és egyen­ru­háinak részletei, zászlók és használati tárgyak láthatók, köztük az aradi vértanúk sírjáról származó szalag, Damjanich János bitófájának darabjából készült kereszt, Kiss Ernő altábornagy lovaglónyerge, Deák Ferenc pipagyűjteményének egy darabja, Gábor Áron saját készítésű asztala, Bem József tábornok sétabotja is megtekinthető, a hadi­fog­ságban készült karperecekkel, kupákkal és egyéb kézzel készített tárgyakkal együtt.
Csatlakozó kiállításként az Országos Széchényi Könyvtárban lá­to­gat­ható a Vershaza című gyűjtemény. Emblematikussá lett verseink mutatkoznak be, feltárva a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal szövegeihez kapcsolódó összefüggéseket. Eredeti dokumentumok és mul­ti­mé­diás eszközök mutatják be azt a jelentésgazdagodást, melynek eredményeként a három költemény nem­ze­ti szimbólummá válhatott.

Budavári Palotanegyed
06. 12-ig