Henri Matisse: A gondolatok színe – Remekművek a párizsi Pompidou Központból
2022. szeptember 13. /

Első alkalommal találkozhat a magyar nagyközönség Henri Matisse műveivel átfogó, rep­re­zen­tatív kiállításon a Szépművészeti Múzeum tárlatán. A párizsi Pompidou Központtal együtt­működés­ben megvalósuló, több mint 150 művet felvonultató kiállítás 8 kronologikus-tematikus
szekcióban mutatja be Matisse munkásságát a korai alkotásoktól egészen az ötvenes években készített művekig, az életmű olyan központi jelentőségű kérdéseit érintve, mint a vonal és a szín viszonya vagy az enteriőr és az alak összefüggései. A Szépművészeti Múzeum kiállítása a matisse-i életmű műfaji sokszínűségét is megvilágítja, ugyanis a mintegy 30 festményeken túl egyedi és sokszorosított grafikai alkotások (különös tekintettel a művészkönyvekre és bo­rí­tó­tervekre) és 17 szobor is helyet kapott a tárlaton. A kiállítás külön szekcióban mutatja be a művész késői fő művéhez, a vence-i domi­ni­kánus kápolnához készített monumentális üvegablakterveit. A nagy­sza­bású kiállítás a párizsi Pompidou Központtal való együtt­mű­ködésnek köszönhetően valósult meg. A kiállítás kurátora Aurélie Verdier, a Pompidou Központ művészettörténésze és Fehér Dávid, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze.

Szépművészeti Múzeum
10. 16-ig