Vaszary: Az ismeretlen ismerős
2022. október 18. /

2022 őszén, születésének 155. évfordulóján a magyar képzőművészet egyik jelentős mesterének, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary Jánosnak a műveiből rendez a Magyar Nemzeti Galéria kiállítást. A tárlaton bemutatásra kerülő mintegy 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeret-
len volt mind a szakma, mind a közönség számára.
2016-ban, a költözés előkészítésének folyamatában kezdődött el a Galéria épületében őrzött teljes műtárgyanyag számbavétele. Ekkor bukkantak rá a művészettörténészek az egyik pinceraktár mélyén több évtizede meghúzódó két vászontekercsre, amelyek egyenként 20-20 Vaszary-olajfestményt rejtettek. A „lappangó” művekkel korábban nem találkoztak, sehol sem reprodukálták őket, még Vaszary életében sem, így feltételezhető, hogy közvetlenül a művész műterméből, illetve hagyatékából kerültek a közgyűjteménybe. Az újonnan előkerült alkotások közül a legszebb, legizgalmasabb 24 művet mutatja be a kiállítás. A festmények a teljes életmű szinte minden korszakát kép­vi­selik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kom­po­zí­ciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó képeiig és a medi­terrán hangulatú tengerparti jelenetekig. A tárlatot a múzeum gyűj­te­ményében található Vaszaryremekművek, valamint magángyűjteményekből kölcsönzött, kevésbé ismert, sokáig lappangónak hitt alkotások egészítik ki. A tárlatot számos érdekes, rendhagyó tárlatvezetés és előadás kíséri.
Magyar Nemzeti Galéria
09. 15. – 2023. 01. 15.