Rituális zsidó fürdő a Várban
2015. október 08. /

Augusztustól látogatható a nyolc éve feltárt rituális zsidó fürdő a Budai Vár nyugati pin­ce­rend­sze­ré­ben. A felújított pincerendszer egyik legrégebbi része a kicsiny, mindössze 2-3 négyzetméteres,
kézzel kivájt mikve, melyet a hagyományoknak megfelelően annak idején természetes víz táplált. A feltárás, majd az azt követő felújítás eredményeként ma újra tiszta és természetes eredetű víz található a szinte teljes épségében megmaradt rituális zsidó fürdőben.
A Budavári Palota elmúlt évtizedeinek egyik legjelentősebb középkori városi ásatása 2000-ben fejeződött be: a királyi palota északi falától a Dísz tér déli oldaláig terjedő településrész pincéit a munkálatok alatt viszonylagos épségben si­ke­rült fel­tár­ni. A mikve feltárása azért is je­len­tős, mert annak létezése iga­zol­ta azt az addig vitatott tényt, hogy a Képes Krónikában említett zsinagóga egykor valóban létezett. (Közvetlenül a mai Fehérvári kapu mellett állt valamikor a 13. században – sajnos a feltárás és a do­ku­men­tá­ció után a zsinagógát visszatemették, mivel napjainkban a Honvéd Főparancsnokság előtti utcaszakasz húzódik felette.)

A minden hét hétfőjén indított tárlatvezetésekre előzetesen lehet je­lent­kezni a mikve@varkertbazar.hu e-mail címen.