Megmentett műkincsek 2017
Restaurátor diplomamunkák a Nemzeti Múzeumban

2017. július 27. /

26 darab – korát, anyagát, károsodásait tekintve különböző – képző- és iparművészeti műtárgy, valamint 17 frissen diplomázott restaurátor, akiknek munkáin keresztül a közönség megismerheti
a konzerválás-restaurálás tárgyanként eltérő, összetett és sokoldalú ismeretet igénylő munkafolyamatát.

A diplomamunkák mindegyike hor­doz valamilyen érdekességet. Az olajjal átitatott, kínai papíresernyő esetében maga a ké­szí­tés­tech­ni­ka különleges, amely ter­mé­sze­te­sen a restaurálásra is hatással volt. Egy áttört kerámiatál, amely korábban már számtalanszor el­tört és többször ragasztották, egyér­tel­műen valamilyen új meg­e­rő­sí­té­si mód kigondolását kívánta meg. Papírzacskóban őrzött, apró régészeti üvegtöredékekből – ra­fi­nált ragasztási módszerrel – összeállíthatóvá vált egy török kori, fallosz alakú üvegtárgy.
A Megmentett műkincsek kiállítás üzenete minden évben hasonló: a restaurálás előkészítésének és elvégzésének lépéseit megismerve a múzeumlátogatók rácsodálkozhatnak, hogy a restaurátor munkája mennyire felelősségteljes, széles körű tudásra épülő és olykor találékony is.

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
mnm.hu
09. 03-ig