Különutak – Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció
2017. július 27. /

Kettős kiállítás nyílt június elején a Kiscelli és a Kassák Múzeumban – egymást kiegészítve mutatják be a német absztrakt művészet doyenje, Karl-Heinz Adler a magyar képző- és épí­tő­mű­vé­szet­tel összefüggésbe hozható életművét.

A Kassák Múzeumban kiállított anyag Adler absztrakt képzőművészeti tevékenységét foglalja össze az 1950-es évektől napjainkig. A kiállítás rávilágít azokra a párhuzamokra – vagy épp különbségekre –, amelyek a német és magyar politikai és művészeti szcénában az ab­sztrak­ció­hoz való viszonyt jellemezték.
A Kiscelli Múzeum kiállítása az idén 90 éves művész munkásságából kiindulva egy eddig kevéssé feltárt témára fókuszál: Adler az 1960-as évek elejétől egészen az 1980-as évek második feléig nem jelenhetett meg a nyilvános kelet-német művészeti életben, ezzel szemben be­ton­ból készített geometrikus formaelemeit szívesen alkalmazták épü­let­hom­lok­za­tok, térhatároló falak díszítményeként, így épület­plasz­ti­kái meghatározták a drezdai és berlini utcaképet. Az absztrakt kép­ző­mű­vé­szet tiltásának, ugyanakkor alkalmazott művészetként (épü­let­plasz­ti­ka, belsőépítészet) való elfogadásának a kettőssége jelen volt – bár jóval árnyaltabban – a Kádár-kor magyar művészetirányításában is. A Kiscelli Múzeum kiállítása ekképpen a „magyar absztrakció” egy sajátos szeletét tárja fel: Karl-Heinz Adler geometrikus épületplasztikáiból kiindulva azt vizsgálja, hogy a hetvenes-nyolcvanas években a magyarországi középületeken milyen módon jelenhetett meg a geo­met­ri­kus absztrakció.
Az Adler-projekt a köztéri képzőművészet legfontosabb online adatbázisával, a Köztérképpel együtt­mű­kö­dés­ben kilép a múzeumok falain kívülre is, és egész Budapestre kiterjeszti a témával kapcsolatos vizs­gá­ló­dá­sait. A városi műalkotások felfedezésére készített térkép segítségével az érdeklődők a helyszínen is megnézhetik a Kiscelli Múzeumban bemutatott munkák máig megmaradt darabjait, például a Déli Pályaudvar falplasztikáit vagy a ma Marriott néven ismert Hotel Duna InterContinental épületének díszítését.
Ezen kívül a múzeum egy felhívást is közzétett: hasonló műtárgyak felkutatására buzdítja a közönséget, melyre egy online országos térkép is a segítségükre van a Köztérkép honlapján.https://absztrakt-kiscelli.kozterkep.hu/
Kiscelli és a Kassák Múzeum
09. 17-ig