Magyar Kincsek – Concerto Budapest
2018. január 26. /

1887-ben a Nemzeti Színház fennállásának 50. évfordulójára íródott Erkel Ferenc Ünnepi nyi­tá­nya, a XIX. századi magyar zene kultúrhéroszának utolsó jelentős alkotása. A Himnusz és a Szózat motívumait is felhasználó kompozíció három évszázad magyar muzsikájából

összeválogatott programot indít majd útjára a hazai zene meg­szó­lal­ta­tá­sában mindig különleges elkötelezettségét bizonyító örökifjú kar­mes­ter, Medveczky Ádám, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja vezénylete alatt. A második szám mindjárt a XXI. szá­za­dot reprezentálja, hiszen Dubrovay László, az MMA rendes tagja Kettős­ver­se­nye 2015-ből való. A Bartók emlékének szentelt háromtételes Kettős­­ver­­seny annak a két fivérnek, Jávorkai Sándornak és Ádámnak a hegedű-, illetve csellójátékával fog megszólalni, akiknek maga a szerző komponálta e művét.
A koncert második felét Kodály Zoltán 1912-ben mély férfihangra komponált és zenekari kíséretes Két éneke nyitja majd, méghozzá napjaink talán legszebb magyar mély férfihangján, azaz Cser Krisztián basszusán megzendülve. A program befejező száma azután éppúgy egy ünnepi alkalomra komponált, XIX. századi szimfonikus mű lesz, akárcsak a koncertet nyitó Erkel-kompozíció. Liszt Ferenc 1857-es szimfonikus költeménye, Az ideálok Weimar két büszkeségét, Goethét és Schillert magasztalta fel e két irodalmi ikercsillag közös szobor-emlékművének fölavatása alkalmából.
Szervező: Concerto Budapest.

Pesti Vigadó, Díszterem
01. 26., 19.30h