Kamarakoncertek a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Zsabó Fesztivál
2019. Április 02. /

Az idei Zsabó Fesztivál (április 5-13., Festetics Palota / Magyar Nemzeti Múzeum) a közeli tér­sé­gek barokk világával ismerteti meg a közönséget: az orosz és a szláv nyelvű régiók kultúrájával és régizenéjével. A kor óriásainál kevésbé ismert, ám nagyon is figyelemre méltó alkotókkal

ismerkedhet meg a hallgató.
A négy koncert rávilágít arra, mennyire fölösleges arról vitatkozni, hogy csak a sztenderdeket vagy az úgynevezett kismesterek műveit is ér­de­mes műsorra tűzni. Dobozy Borbála csembalóművész meggyőződése, hogy a másodvonalnak „bélyegzettek” nélkül a nagyok sem emel­ked­tek volna magasba. Ők szolgáltak példaképül, munkásságuk pedig jó össze­hasonlítási alap. Mivel a mesterséget mindenki magas fokon meg­ta­nul­ta, munkáik nem okoznak csalódást, a repertoárt pedig szí­ne­sí­tik.
Csupa ritkaság hangzik el a Festetics-palota tükörtermében. A Hof-Musici Baroque Ensemble Antonio Draghi Santa Cecilia oratóriumát szólaltatja meg. A szerző szorosan kötődik a közép-európai régióhoz, hiszen 1668-tól haláláig I. Lipót bécsi udvarában szolgált.
Dobozy Borbála csembalóján szeretett cseh komponisták dallamai csendülnek fel. Antonín Benda rangos zenészként bejárta a Német-római Birodalom királyi és hercegi udvarait. Josef Antonín Stepán Bécsben lett a császári család zenemestere. Három kötet dalt komponált német szövegre. Hangjának frissessége és népies egyszerűsége hatott Schubert dalművészetére is.
A Nemzeti Múzeum dísztermében a historikus előadói gyakorlat egyik legnagyobb hatású előadóművésze és úttörő egyénisége, az orosz csembaló- és fortepiano-művész, Alekszej Ljubimov lép pódiumra. Mellette az új generáció egyik legnagyobb tehetsége mutatkozik be, a különböző billentyűs hangszereken játszó Olga Pascsenko.
A Romanovok – különösen a nagyhatalmú cárnők: Anna, Erzsébet, Katalin – idejében igen élénk volt az udvari zenei élet. A barokk periódus legjelesebb muzsikusai fordultak meg Szentpéterváron. Spányi Miklós csembalóművész nemcsak bemutatja hangszerén a jobbnál jobb darabokat, hanem mesél a felfedezésre váró Vincenzo Manfrediniről, az egyre népszerűbb Johann Adolph Hasséról. Hasse Siroe című operájának 2015-ös vígszínházbeli előadása Max Emanuel Cenciccsel a címszerepben a 35. Budapesti Tavaszi Fesztivál emlékezetes eseménye volt.
Részletek: www.btf.hu

Zsabó Fesztivál
Április 5–13., Festetics Palota / Magyar Nemzeti Múzeum