Csalog Gábor Vasárnapok – Dialógusok (a) zenével III.
2020. szeptember 16. /

Bő száz év orosz zenéjéből válogat Csalog Gábor zongoraművész Fazekas Gergely ze­ne­tör­ténésszel közös sorozatának utolsó estéjén, szeptember 27-én. Az első művek még a cári kor­szak­ban születtek, az utolsó a Szovjetunió összeomlásának pillanatában.

Hogy létezik-e valamiféle speciális jellegzetesség – sajátos „oroszság” –, amely Csajkovszkijtól Usztvolszkajáig összekapcsolja az orosz ze­ne­szerzők műveit, az éppúgy kérdés, mint az, hogy a választott 115 év politikai körülményei milyen hatással voltak a zeneszerzők gon­dol­ko­dására, s hogy egyáltalán mi jellemzi a különböző alkotók gon­dol­kodását. Hiszen bizonyos szempontból Muszorgszkij az időbeli tá­vol­ság ellenére közelebb áll Galina Usztvolszkajához, mint kortársához, Csajkovszkijhoz. Akárhogy is, ezek a kérdések biztosan fel fognak merülni az este folyamán.

Budapest Music Center
IX., Mátyás u. 8.