Képekben gondolkodnak – Filmesek fotói
2021. június 03. /

A mozgókép voltaképpen állóképek sorozata, így a film(kép) esztétiká ja hasonlít a fotó eszté­tikájához. Csakhogy éppen a sejtelmes „hasonlít” rej ti magában az eltérést, miszerint a film nem fotó, hiszen lényege a mozgás, aminek következményeként az állókép formai adottságai

folyamatosan megváltozhatnak. A filmesnek tehát nagyon is más látásmóddal, művészi szemlélettel kell ren­del­keznie, mint a fotósnak. Fényképező filmesekként elsősorban azok jutnak eszünkbe, akik épp az el múlt években távoztak közülünk: Gaál István, Kósa Ferenc, Sára Sándor, Szomjas György, Zsigmond Vilmos, de bemutatjuk elődjeiket is: azoknak a filmeseknek a fotóit, akik a némafilm vagy a korai han­gos­film korszakában gyakran fényké­pész­ként kezdték pályá­ju­kat, s abból váltottak át az új médiumra. A kor­tár­sak tekintetében az egész szakmát megszólítottuk, nemcsak opera­tő­röket és rendezőket, hanem a filmezés bár mely területén műkö­dő­ket is, hogy küldjék el mű­vé­szi szándékkal készült fényképeiket.

Műcsarnok 09. 26-ig