A könnyű is jobb legyen
2023. december 14. /

Pedagógiai, gyermeklélektani és módszertani alapismeretekhez juttatni minél több könnyűzenét oktató tanárt. Az első tapasztalatok alapján pedig a jövő évtől rendszeres kurzusokat szervezni az ország több pontján. Ezek a céljai a Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoport decemberi képzési napjainak.
A Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportja által még a pandémia előtt végzett és azóta részben frissített felmérésből kiderült, hogy sok olyan kiváló zenész tanít rendszeresen vagy alkalmilag, szervezett körülmények között, illetve otthon könnyűzenét, akiknek semmiféle pedagógiai előképzettségük nincs. [kep3]Ez elsősorban annak köszönhető, hogy könnyűzenei tanárt a mai napig nem képeznek Magyarországon, így legfeljebb azoknak az oktatóknak lehet bárminemű pedagógiai, gyermeklélektani vagy módszertani alapismeretük vagy előképzettségük, akik tanárképzőn szereztek valamilyen egyéb diplomát. Persze mindez nem zárja ki, hogy egy kiváló zenészből kiváló pedagógus legyen. Sőt, sokak mögött olyan többéves vagy évtizedes tapasztalat, oktatási gyakorlat van, ami akár diplomákat is pótolhat. Mégis szükség lehet a gyakorló könnyűzenetanárok ilyen irányú képzésére, hiszen az is tudható, hogy a könnyűzenét tanulók többsége diák vagy fiatal felnőtt, akikre nemcsak a zene, de a tanítás módszere is egy életre szóló hatást gyakorolhat.
Hogy valóban szükség lenne-e a könnyűzenét oktatók képzésére, azt december közepén gyakorlati tapasz­talatok támaszthatják alá. A Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportja ugyanis úgy határozott, hogy „kísérleti” jelleggel, az ország két pontján – a tatai Peron Tehetségponton és a Debreceni Rocksuliban – pedagógiai, gyermeklélektani és módszertani egységekből álló képzési napokat szervez könnyűzenét okta­tó, gyakorló zenetanároknak. A december 12-ei és 15-ei kurzusok egyik célja a résztvevők alapismeretekhez juttatása, a másik pedig egy olyan képzési modell kidolgozása, amely 2024-től körbejárhatja az országot, így helyben nyújthat segítséget a pedagógiai ismeretekkel nem rendelkező zenetanároknak.
A két kísérleti képzési napon három egyetem oktatója és egy gyakorló zenetanár tart majd másfélmásfél órás alapozó kurzusokat, amelyek végén a résztvevők is elmondhatják, miben kaptak, illetve miben kérnének még segítséget. A szervezők azt kérték a kurzusvezetőktől – akik maguk is zenélnek –, hogy az alapisme­re­tek mellett a gyakorlatban hasznosítható tudásra, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges informá­ciók átadására koncentráljanak. A képzési napokon részt vevő, gyakorló könnyűzeneoktatóktól pedig csak annyit kérnének, hogy a kurzusok értékelésével, illetve egy kérdőív kitöltésével segítsék a minél jobban hasz­no­sítható program kialakítását.
A két képzési nap nyitott és ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A december 12-ei debreceni eseményre 11-éig, a december 15-ei tataira pedig 14-éig lehet jelentkezni a poptanito@gmail.com címre küldött rövid bemutatkozó és motivációs levéllel.