Tökéletesíteni a hét fénypontját
2024. február 07. / B. ZS.

„Aki ért hozzá, az jól tanítja” címmel szervezett pedagógiai és módszertani kurzust Tatán és Debrecenben a Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportja olyan könnyűzenét oktató zene­tanároknak, akiknek nem feltétlenül van pedagógiai végzettsége. A két nap után világos, hogy a
programot folytatni kell.
„A látókör fejlesztését tartom fontosnak, és beismerem, nekem is van fejlődni valóm, pedig amióta köny­nyűzenét tanítok, nemcsak a tanításban, de a zenélésben is fejlődök” – írta körül motivációját a Hangőr Egyesület által szervezett képzés egyik résztvevője. Másvalakitől az hangzott el: „hiába kellett egy ze­nészhez képest korán kelni, eljöttem, mert a programban olyan előadások szerepeltek, amelyek révén jobb lehetek a tanításban”. Ezekből a kijelentésekből, illetve a képzési napokon kitöltött Értékelő lapokon megjelent véleményekből úgy tűnik, a Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportjának érdemes volt megszerveznie az „Aki ért hozzá, az jól tanítja” című, könnyűzenét oktató tanároknak szóló kurzusait a Debreceni Rocksuliban és a tatai Peron Tehetségközpontban.

[kep3]

A két helyszínen egy előadásától eltekintve ugyanazokat az „órákat” látogathatták a jelentkező zenetanárok. Klem Dénes, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézetének adjunktusa az ének-zene tanítás módszertanával ismertette meg a résztvevőket a Kodálymódszertől indulva a zenei írás-olvasás alap­kér­déséig eljutva. Tatán Szepesi Rita adjunktus, neurológus és gyógypedagógus a személyiség kialakulásának főbb mérföldköveit mutatta be a különböző elméletek alapján, ügyelve arra, hogy a zenét tanítók figyelmét felhívja az életkori sajátosságokra. Hasonló témáról beszélt Debrecenben Irinyi Tünde pszichológus is, aki elsősorban Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselméletét mutatta be.
A fejlődéslélektanhoz és a módszertanhoz is kapcsolódó szemináriumokat tartott mindkét helyen Hodossi Nóra, az ELTE PPK tanársegédje, gyakorló zenész. Óráján érződött, hogy a könnyűzenét oktató tanárok számára már az is hatalmas segítség, ha egymás problémáit és megoldásait meghallgathatják, azokról be­szél­gethetnek, amikhez a fiatal tanársegéd remek moderátornak bizonyult, miközben jól felépített tematika mentén beszélt a motiváció és a kommunikáció kapcsolatáról. Benkő Zsolt blues-gitáros, zenetanár szemináriuma zárta a kurzusokat, amiken nemcsak egy éppen harminc éve tanító zenész „kalandjait”, sajátos módszereit ismerhették meg a kollégák, de kiváló alkalom volt egy kis tapasztalatcserére is.
A két képzési nap után egyértelmű, hogy a kísérleti jelleggel meghirdetett projektet folytatni kell, és érdemes minden megyében ugyanilyen kurzusokat szervezni. Mivel az NKA Hangfoglaló Programja 2024-ben is támogatja a Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportjának a munkáját, a tervek szerint februárban Pécsen kerülhet sor hasonló kurzusra. Már csak azért is, mert volt olyan résztvevő, aki úgy fogalmazott: „sok növendéknél a hét fénypontja a zeneóra”. Amit érdemes tökéletesíteni.