Két új Beatkorszak kötet
2024. március 11. / B. ZS.

A magyar könnyűzenei örökség megőrzésével és feldolgozásával foglalkozó Beatkorszak Projekt 2023. évi tevékenységének is egyfajta beszámolója a Hangok és ütemek 7. kötete, illetve a Kor­szakok a beatkorszakban című könyv.

Az NKA Hangfoglaló Programja által támogatott Beatkorszak Projekt 2023. évi egyik fókusza a fél évszázada rendezett Diósgyőri Popfesz­tivál volt. Az 1973. június 10-ei eseményről nemcsak konferenciával, konferenciakötettel és a rendszerváltás előtti magyar könnyűzenei fesz­tiválokat bemutató vándorkiállítással emlékeztek meg, de a 2015 óta futó oral history készítésben is kiemelt szerepet kaptak a fesz­ti­válok egykori szervezői. Emiatt talán abban sincs semmi meglepő, hogy a magyar könnyűzenei múlt szempontjából fontos szereplőkkel készült életútinterjúkból válogató, immár évente megjelenő Hangok és ütemek sorozat 7. kötetében is hangsúlyos szerepet kapott Miskolc és a Diósgyőri Popfesztivál, illetve a negyven-ötven éve rendezett köny­nyű­zenei fesztiválok. A Murzsa Tímea által szerkesztett Hangok és ütemek 7. interjút közöl Tolcsvay Bélával és Kurucz Attilával, a diós­győri fesztivál két legfontosabb alakjával, illetve Hajnal Gáborral, aki megkerülhetetlen alakja volt a rendszerváltás előtti könynyűzenei életnek.
A Hangok és ütemek friss kötete mindezek mellett igyekszik folytatni azt a két éve kezdett hagyományt is, hogy minden kiadványban helyet kapjanak a határon túli magyar könnyűzene fontos alakjai, akiknek életútja és munkássága a téma iránt érdeklődők számára is rengeteg újdonsággal szolgálhat. Ennek megfelelően a hetedik kötet beszélgetést közöl az erdélyi Márkus Barbarossa János zenésszel, hang­szerkészítővel és Boros Zoltán zeneszerző, dzsesszzongoristával, aki a Bukaresti Televízió Magyar Adásának szerkesztőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a hetvenes években az erdélyi magyar könnyűzene bemutatásában és szervezésében. A Hangok és ütemek 7. kötet további négy beszélgetése az underground kultúra köré szerveződött, így Hevesi Istvánnal, Kály-Kullai Károllyal, Hont Péterrel és Ujj Zsuzsival olvasható benne életútinterjú.
A Beatkorszak Projekt rendezvényein egy máik friss kiadványt is elérhetnek az érdeklődők, mégpedig a tavaly decemberben rendezett Korszakok a beatkorszakban konferencia előadásaiból szerkesztett kö­te­tet. A korábbi konferenciákat megörökítő kiadványhoz hasonlóan ebben a kötetben is jóval részletesebben, hivatkozásokkal bőven ellátott dolgozatokban lehet olvasni az aktuális rocktörténeti tanácskozás témáiról. Ezúttal például Takács Tibor Megfigyelt évtizedek című dolgozata az állambiztonság és a könnyűzene kapcsolatát mutatja be 1957 és 1989 között, míg Csatári Bence Vitatkozó jólfésült elvtársak című anyaga a Kádár-kori könnyűzene háttérintézményeinek időszakait vázolja fel. Nem kevésbé érdekes Valuch Tibor Jampecok, hippik, csövesek, punkok című munkája sem, amely lényegében a korszak közönségében lezajló változásokat mutatja be.