100 éves évforduló – A MÁV Szimfonikus Zenekar elődintézménye, a Vasutas Ének- és Zenetársaság
2024. Április 08. /

A MÁV Szimfonikus Zenekar a 100 évvel ezelőtt alapított elődjére, a Vasutas Ének- és Zenetár­saságra tisztelettel emlékezik, amelyet 1924. február 10-én alapítottak a MÁV északi főműhely színháztermében. Az énekkar vezető karnagya Seres László volt, a zenekar művészeti vezetője és
karmestere 1942-ig Ábrányi Emil, 1942-től pedig Kenessey Jenő volt.
[kep3]A 8 Órai Újság című délutáni lap 1924. február 9-i számában volt olvasható a következő hír:
„A vasutasok dalos ünnepe. Vasárnap, február 10-én délelőtt 10 órakor tartja a Vasutas Ének- és Zene­társaság alakuló gyűlését a MÁV északi főműhely színháztermében (a mai Törekvés Kultúrház – szerk.) Az alakuló gyűlés után az összes budapesti vasutas dal- és zenekarok bevonásával monstre hangversenyt tartanak, amelyre a magyar vasutasok előkelőségei is bejelentették megjelenésüket. A hangversenyen belépődíjat nem szednek és azon minden dal és énekes barátot vendégül szívesen látnak.”
Az 1924. február 10-én tartott alakuló közgyűlés után a társaság azonnal megkezdte működését. Már abban az évben három nyilvános szereplésről tudunk.

Az új zenekar 1925 májusában játszott először a Városi Színházban (a mai Erkel Színház). Erről a Vasúti és Közlekedési Közlöny 1926. május 9-i számában a következő beszámoló jelent meg: „A zenekultúra iránt való lelkesedés és a komoly munka ritka bizonyságát adta a budapesti üzletvezetőség kebelében alakult Vasutas Ének- és Zenetársaság. Megalakulása óta alig telt el egy esztendő és e hó 2-án, a Városi Színházban rendezett matinéján a nagyközönség előtt is bemutatkozhatott. A zenekar meglepő zenei intelligenciáról és biztonságról tett bizonyságot. A megjelent díszes közönség őszinte elismeréssel fogadta a komoly zenei élményt.”

A Társaság munkanaplói szerint 1924-1943 között a muzsikusok közel 50 helyszínen léptek fel, 35 alkalommal Budapesten, ebből ötször a Zeneakadémián, számos alkalommal a Vigadóban, egyszer a Városi Színházban, kétszer a Bakáts téri templomban és kétszer a Ferencvárosi Vasutasok Dal- és Könyvtár Egyesülete Péceli utcai székházában. Ez az épület – felújítva – 2023 óta a mai MÁV Szimfonikus Zenekar székháza.

Az énekkar vezető karnagya Seres László, a zenekar művészeti vezetője, aki a jelentősebb hang­ver­senyeken a zenekart vezényelte, 1942-ig Ábrányi Emil (1882-1970) zeneszerző és karmester, korábban a Magyar Királyi Operaház igazgatója volt, 1942-től pedig Kenessey Jenő (1905-1976), később Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerző és karmester. A dokumentumok tanúsága szerinti évenkénti fellépések száma azt jelzi, hogy nem rendszeres próbamunkát végző, hivatásos zenekarról van szó, ugyanakkor a műsorokon szereplő művek nehézségi fokából, valamint abból, hogy a hangversenyeken közreműködő művészek or­szá­gos hírű, rangos énekesek, hangszeres szólisták, balettművészek és karmesterek voltak, arra lehet következtetni, hogy jól képzett, a szereplésekre komoly próbák sorozatával felkészülő muzsikusok alkották az együttest.

A meghívókon, szórólapokon többféle elnevezéssel szerepelt a Társaság: „50 tagú MÁV Zenekar” vagy „a Máv. Symfonikus Zenekara” vagy a BUDAPESTI MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR ÉS ÉNEKKAR hang­ver­senye, amelyek műsorán olyan művek szerepeltek, mint Erkel: Hunyadi László-nyitány, Schubert: h-moll (Befejezetlen) szimfónia, Bizet: Az arles-i lány – szvit, Beethoven: Egmont nyitány.

1940-től Varga László üzletigazgató lett a Társaság elnöke, de a II. világháború kitörése után egyre nehezebbé vált a Társaság helyzete, és a fellépései megszűntek. A belügyminiszter 1945 tavaszán feloszlatta az egyesületet, az erről szóló hivatalos közlemény a Magyar Közlöny 1946. februári számában jelent meg. Ekkor már 10 hónapja, 1945. május 1-től működött a MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR, amelynek Alapító Okiratát ugyanaz a Varga László, a Magyar Államvasutak akkori elnök-vezérigazgatója írta alá, aki az elődegyesület utolsó elnöke volt.

A MÁV Szimfonikus Zenekar a 79 éve tartó működése során magas színvonalú hangversenyeivel kivívta a szakma és a közönség elismerését itthon és külföldön egyaránt, és nagy tisztelettel emlékezik elődjére, a Vasutas Ének- és Zenetársaságra!

www.mavzenekar.hu