Békesség-óhajtás
2014. szeptember 27. /

Válogatás 500 év „békesség-óhajtó” magyar verseiből, többek között Janus Pannonius, Balassi, Berzsenyi, Arany, Petőfi, Ady, Babits, József Attila, Reményik, Weöres, Pilinszky, Csorba Győző versén, versein keresztül

kortársakig, Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek elő­adá­sá­ban. Az estben a versek szinte válaszolnak egymásra, to­vább­gon­dol­ják egymást a nő-férfi, feleség-férj, anya-apa keretjátékában, hogy a sok kihívást rejtő 21. század elején az alkotók a maguk művészi eszközeivel tegyenek hitet a békesség, a magyar költészet és az egyetemes emberi értékek mellett. Az első világháború kitörése 100. évfordulójának alkalmából az alkotók több, első világháborús te­ma­ti­kájú verssel bővítették ki az előadást.

Klebelsberg Kultúrkúria (II., Templom u. 2–10.)
09. 28., 18h