Hozd létre a bolygó vizuális nyelvét!
2015. június 24. /

Az iconuu közösségi installációi arra ösztönzik a látogatókat, hogy a világ különböző pontjain élő emberekkel kommunikáljanak, és a vizuális kifejezésmód alkalmazásával átlépjék a nyelvi korlátokat.

Az iconuu leginkább egy továbbfejlesztett társadalmi há­ló­zat­hoz hasonlító online felületként, illetve eszközként írható le. A há­ló­zaton belül az emberek egy újfajta jelrendszer segítségével kom­mu­ni­kál­nak. Ez az új jel­rend­szer afféle vizuális gyorsírásként működik, amellyel képi nyilatkozatok narratív formában kerülnek közlésre. A­lap­el­ve, hogy a kreativitás el­sőbb­sé­get élvez a pragmatizmussal szemben.
Konceptuálisan az iconuu a részvételi kultúra gondolatvilágára épít. Ez a megközelítés azt feltételezi, hogy az új, együttműködés-alapú tech­no­ló­giák terjedése és demokratizálódása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nemcsak a jelentésekkel, de az eszközök hasz­ná­la­tá­val is kísérletezzenek, alkotóik számára is meglepő módokon.
Az iconuu tehát mindenki számára általánosan elérhető a weboldalán (www.iconuu.net), illetve exkluzív, specializált változata korlátozott ideig látható több nagyvárosban Prágától Szöulig – Budapesten a Ludwig Múzeumban.

Ludwig Múzeum
06. 30-ig