Ellenpedagógia a tóparton
2015. augusztus 08. /

A Leveleki Eszter nevéhez köthető bánki nyaraltatás legendáját eddig elsősorban azok őrizték és tartották életben, akik maguk is részesei, átélői és tanúi voltak. Az AnBlokk Egyesület 2011-ben elkezdett kutatása irányította a szakma figyelmét Leveleki Eszter páratlan életművére és a bánki
nyaralások különös, saját világára. Az Egyesület és a Néprajzi Mú­ze­um, valamint számos kutató együttműködésében megszülető kiállítás ezt az életművet, a nyaraltatás történetét, a kutatás eredményeit és a fennmaradt dokumentumokat, tárgyi emlékeket fordítja át vizuális nyelv­re.
A tárlat egyik legerősebb narratívája a Bánkon kialakuló saját időt és sa­ját világot mutatja be, amelyben az egyes emberek, gyerekek be­ce­ne­vük által sajátos identitást, bánki személyiséget, az otthoni világtól eltérő szerepeket kaptak. A pipeclandi (így hívták képzelt bánki or­szá­gu­kat) utópia a gyerekek számára megérkezésük pillanatától va­ló­ság­gá vált. A nyaraltatás negyven évében gazdag hagyományrendszer ala­kult ki, minden bánki gyerek tisztában volt azzal, hogy itt tradományok vannak, és a tradományok különleges tiszteletet érdemelnek.

Néprajzi Múzeum
08. 31-ig