„Bicskám és szívem kinyitva”
2015. szeptember 21. /

Versszínházi műsor a 90 éve született Nagy László és felesége, Szécsi Margit művei alapján, Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek előadásában.

Megelevenedik a költő házaspár szenvedélyes kapcsolata, verseik sok­színűsége. A férfi-nő viszony mintegy álomszerű, szürreális meg­fogalmazásban bontakozik ki a néző szeme előtt, sajátos meg­vi­lá­gí­tásba helyezve Szécsi Margit és Nagy László időtlen költeményeit is. A műsor után beszélgetés az alkotókkal.

Klebelsberg Kultúrkúria (II., Templom u. 2-10.)
09. 22., 19h