Záborszky Gábor: Fúgák. Guida – Riposta – Repercussio. 1976-2015
2016. február 18. /

A Ludwig Múzeum átfogó retrospektív tárlaton mutatja be Záborszky Gábor munkásságát a kezdetektől a legfrissebb művekig. Ahogyan Fitz Péter fogalmaz, Záborszky pályafutása rendkívül egyenletes és kiegyensúlyozott. Következetes könnyedséggel épül egymásra kép, objekt,
installáció, grafika, szobor, anyag és forma. Ez a következetesség a legkevésbé jelent egyhangúságot, a témák és formák folyamatosan, lo­gi­ku­san és invenciózusan változnak, egymásra épülnek, az elő­re­lé­pést visszafordulások követik. Egy-egy motívum felmerülését egy későbbi művön a kibontás követi, majd újra és újra előkerül, felgazdagodik, avagy letisztulva tovább él.
Nincsenek nagy kilendülések, kevéssé érintik festői felfogását a negy­ven év külső történései – a világban és művészetben –, mert a mű­vé­szet­ről való felfogása, ideája rendíthetetlen és következetes. Ön­ma­g­ából építkezik, meditatív művészetére, világfelfogására és ér­tel­me­zé|sé­re a külvilág alig van befolyással. Festői építkezése valójában zenei, a fúga struktúrájával írható le munkássága: van Guida (főtéma), Riposta (felelet) és Repercussio (kidolgozás). Keskeny ösvényt hasz­nál, az esztétizálás és a képi brutalitás határán jár folyamatosan. Durva természeti anyagai és csillogó szépségű faktúrái kimért, különös egyensúlyt képesek teremteni.

Ludwig Múzeum
01. 29. – 02. 28.